program leonardo da vinci

Program, leonardo da Vinci ( ang.
Projekt Filolodzy na Europejskim Rynku Pracy zosta zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie si przez cae ycie.Ideal Education Group ksztaci rocznie okoo 40 000 osób i pomaga wyjecha za granic okoo 10 000 uczniom.Informacje ogólne, program, leonardo da Vinci, filolodzy na Europejskim Rynku Pracy skierowany jest do grupy absolwentów WSE, chccych po ukoczeniu studiów na kierunku Filologia angielska lingwistyka stosowana z jzykiem francuskim, hiszpaskim lub niemieckim, zdoby cenne dowiadczenie zawodowe za granic.Rok 2010, pobierz zaproszenie z roku 2010, fRSE- Narodowa Agencja Programu LLP uprzejmie informuje, e w przypadku pojawienia si nowych okolicznoci, które mogy mie wpyw na proces selekcji, Wnioskodawcom w Konkursie 2013 przysuguje moliwo zoenia odwoania, zgodnie z procedur odwoawcz dostpn pod adresem /doc/Procedura_odwolawcza.Program, leonardo da Vinci Filolodzy na Europejskim Rynku Pracy jest skierowany do absolwentów studiów magisterskich Wyszej Szkoy Europejskiej na kierunku Filologia Angielska- lingwistyka stosowana z drugim jzykiem obcym: niemieckim, hiszpaskim lub francuskim.Firma bierze take czynny udzia w krajowych eventach zwizanych z promocj kultury, jedzenia oraz muzyki,.Program zakada wyjazdy studentów na 13-tygodniowe stae.:.Cele programu: wspieranie przedsibiorstw i pracowników w dziedzinie owiaty zawodowej, wczanie szkó wyszych do wspópracy z zakadami, doskonalenie systemu owiaty zawodowej w krajach czonkowskich.Takie rozwizanie zapewnia rozwój kompetencji jzykowych zarówno w zakresie jzyka payless printable coupon canada angielskiego, jak i drugiego jzyka obcego.Program Leonardo da Vinci by czci programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie si przez cae ycie" (Lifelong Learning Programme), realizowanego od 1 stycznia 2007.Program Leonardo da Vinci cile wspópracuje.Ten artyku wymaga modyfikacji na podstawie najwieszych informacji.Stae programu Leonardo da Vinci daj moliwo wyjazdu do rónego rodzaju instytucji we Francji, Hiszpanii lub Niemczech, gdzie jzykiem oficjalnym jest jzyk angielski natomiast jest on cile powizany z jzykiem ojczystym uywanym w tych krajach.Warunki uczestnictwa w projekcie status absolwenta studiów II stopnia WSE na kierunku lingwistyka stosowana-filologia angielska z drugim jzykiem niemieckim, hiszpaskim lub francuskim uczestniczenie po raz pierwszy w programie Leonardo da Vinci nieposiadanie statusu studenta na innej uczelni.Polskie instytucje mogy z niego korzysta ju od 1998 roku.


[L_RANDNUM-10-999]