Nevelká olejomalba na dev pravdpodobn zachycuje Lisu del Giocondo, enu florentského obchodníka Franceska del Giocondo.
A pro Sión je tento poklad a je (poklad nebo král) tam mrtev.
Mnoho píznivc konspiraních teorií pes vechny dkazy trvá na tom, e údajn pvod i urení Pevorství sionského se zakládají na pravd.
První íslo asopisu Pevorství sionského s názvem Circuit je datováno.Název Holy Blood, Holy Grail (1982) baigent, Michael; leigh, Richard; lincoln, Henry.Dopisy popisovaly úskoky jak bojovat s kritikou jejich rznch tvrzení a jak sestavit nová prohláení, která vinci golf hotel by pomohla celou vc udret pi ivot.Dkazy uvádné na podporu tvrzení tkajících se historické existence pevorství byly vak po vdeckém zkoumání shledány nevrohodnmi a nakonec se ukázalo, e se jedná o podvrhy vyrobené uchazeem o francouzsk trn, pierrem Plantardem a jeho spoleníky.Proto v edesátch letech dvacátého století ve francouzské národní knihovn v Paíi (Bibliothèque nationale de France) uloili soubor podvrench listin, pozdji známch jako Dossiers Secrets d'Henri Lobineau (Tajné spisy Henriho Lobineau).Podvrené dokumenty editovat editovat zdroj Aby dodali dvryhodnosti smylenému pvodu a historii, potebovali Plantard a jeho pítel Philipp de Cherisey vytvoit nezávislé dkazy.Století bhem svého pobytu ve Florencii.Je také moné, e se jedná o skrytou zprávu, anagram pro I Tego Arcana Dei, co znamená Odejdi, skrvám tajemství boí.Kancelá Pevorství sionského i jeho asopisu byla v Plantardov obecním byt.Objevuje se také ve tetí ásti populární poítaové hry Jane Jensenové Gabriel Knight s podtitulem Krev svatch, krev zatracench.Sionské odhalení editovat editovat zdroj Dalí údajná spiknutí lze najít v knize Sionské odhalení: Pravda o strácích Kristovy posvátné pokrevní linie ( The Sion Revelation: The Truth About the Guardians of Christ's Sacred Bloodline která vyla v roce 2006.Poslal(a) Ivana.5.2006 #.Tento poslední stet se zákonem vak byl pravdpodobn Plantardovou nejvtí chybou.With full-bleed details of many paintings, the reader is able to inspect the subtlest facets of brushworks that came to revolutionize Art History.Do eska se z Vatikánu vrací ostatky kardinála Berana.Adit podle: Nejnovjích, nalezeno 9 záznam.Kniha byla vydána pod názvy L'Or de Rennes (Renneské zlato) a Le Tresor Maudit de Rennes-le-Chateau (Proklet poklad z Rennes-le-Château obsahovala kopie nalezench dokument, ani by byl piloen jejich peklad a v roce 1967 se ve Francii stala velmi populárním tivem.Julien-en-Genevois také dokazuje, e Plantard byl u v minulosti uznán vinnm z podvodu.Práv zámna opatství a pevorství je astou chybou, Plantard si to zjevn uvdomoval a vyuil toho.It includes a fresh chapter exploring the artist's mesmerizing manuscripts.Podle francouzského práva nemají úkony provedené jménem Pevorství po roce 1956 právní závaznost a nikdo krom pvodních signatá nemá právo pouít jeho jméno pro oficiální úely.
[L_RANDNUM-10-999]